Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
Analyse og rådgivning
    Reducer omkostninger punkt for punkt
  Den rigtige vej til en energibesparende trykluftstation
  KAESER AIR SERVICE
  Kundeservice
 
  

Projektering med KAESER KOMPRESSORER

 

projecting
consultant For at få en succesfuld start på det nye årtusinde havde det tyske firma Brettener NEFF GmbH, der er et datterselskab til firmaet Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, der sælger husholdningsapparater, initieret fitnessprogrammet "NEFF 2000 top". Programmet omfattede 140 projekter og tiltag til sænkning af omkostningerne - herunder modernisering af trykluftstationen - revision af produktpaletten, innovationer og ikke mindst ændring af firmakulturen. At trykluft har spillet en vigtig rolle i NEFF's energispareprogram, ser man med det samme, når man går rundt i virksomheden. Der er næppe et produktionstrin hos Neff, hvor dette alsidige energimedium ikke indgår. Udgangspunktet for den tilsigtede effektivitetsstigning var en status over den eksisterende trykluftforsyning.
ada Her kom den af KAESER KOMPRESSORER udviklede computerbaserede analyse af trykluftbehovet (ADA) til anvendelse. Det er naturligvis også muligt at beregne det samlede luftbehov i virksomheden vha. denne analyse. På dette grundlag har der nu kunne foretages en analyse af den eksisterende kompressorstations svage sider og derefter laves et udkast til en ny og mere økononisk station (KESS).
fly2

I dette tilfælde har følgende konfiguration vist sig at være den bedste løsning: Tre skruekompressorer af typen KAESER DS 170 (7,5 bar) som grundbelastningsanlæg, en kompressor af samme type som stand-by-anlæg samt tre mindre kompressorer af typen KAESER BS 61 (7,5 bar) som spidsbelastningsanlæg. Målet for styringen var at opnå en så jævn, specifik ydelse som muligt, også ved spidsbelastning. Dette krav opfyldes af den valgte VESIS-styring. (3D planlægningsbillede)                                   

neff KAESER's 3D-planlægningssystem har vist sig at være meget en god hjælp. Dette system giver mulighed for at registrere eksisterende fejlkilder allerede i planlægningsfasen og at optimere anlæggene byggeteknisk. (Ny DL-station)
savings Et år efter, at trykluftstationen blev taget i brug, blev der foretaget en test af, om de forudgående beregninger stemte overens med de faktiske driftsresultater. Man kunne i den forbindelse notere sig en besparelse på energiomkostninger i forhold til den gamle trykluftstation på mere end 85.000 euro - og det uden tab mht. driftssikkerheden, tværtimod: De termiske problemer, som de gamle anlæg havde haft sommeren før, havde ikke gentaget sig.
 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com