Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  Skruekompressorer
  OILFREE.AIR
  Stempelkompressorer
  Dentalkompressorer
Trykluftsbearbejdning
    Tørring
    Filtration
    Opladningssystemer til trykluftnet DHS
    Trykluftsbeholder
    Kondensatteknik
  Styringer
  Vakuumskrueanlæg
  Blæsere
  Mobilkompressorer
  Værktøj og tilbehør
  KAESER originaldele
  SIGMA PET AIR
  SIGMA AIR UTILITY
  Industry 4.0
 
  

Trykluftsbearbejdning

 

Alt efter brug/branche har man brug for tør, renset eller sågar steril trykluft. Med KAESER får De lufttrykskvaliteter, der delvist ligger under den målbare grænse.

Hvilken trykluftsbearbejdning er den rigtige for Dem? Find de nødvendige informationer i denne oversigt eller lad vore specialister rådgive Dem.

 

Tørring

Den atmosfæriske luft, der suges ind i kompressoren er en gasblanding, som også indeholder vanddamp . Luftens variable vandoptagelsesevne afhænger af temperaturen. Stiger lufttemperaturen - som ved komprimeringen i kompressoren - så stiger også evnen til at optage vanddamp. Først under den nødvendige genkøling af trykluften kondenseres vandet ud. I den eftermonterede cyklonudskiller eller i trykluftbeholderen udskilles kondensatet. Herefter er trykluften imidlertid 100% mættet med vanddamp. Under den videre afkøling opstår der derfor betydelige mængder af kondensat i rørledningsnettet og på forbrugsstederne. Uden yderligere tryklufttørring er det derfor umuligt at undgå driftsforstyrrelser, produktionsstop samt omkostningskrævende vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Filtrering

Med hver kubikmeter luft fra omgivelserne suger en kompressor i gennemsnit op til 190 millioner smudspartikler, kulbrinte, vira og bakterier ind. I kompressoren er det kun større smudsbestanddele, der kan filtreres fra den komprimerede luft. Størstedelen af disse skadelige stoffer forbliver i trykluften. Omhyggelig trykluftefterbehandling er derfor i de fleste tilfælde påkrævet: Ren trykluft sikrer en fejlfri drift med pneumatiske maskiner og styringer samt lang levetid for det pneumatiske værktøj. Desuden vedbliver ledninger og ventiler med at være fri for urenheder. Ren trykluft reducerer dermed vedligeholdelses-, reparations- og sågar anskaffelsesomkostningerne.

Lagring af trykluft

Trykluftbeholderen har med sin lager- og buffervolumen en meget vigtig opgave i trykluftstationen. Den skal udligne forbrugsspidser og udskille kondensat fra trykluften. Derfor er det meget vigtigt at vælge den rigtige størrelse og en god korrosionsbeskyttelse. Desuden skal kontrolintervallerne være så lange som muligt. Disse krav opfylder KAESER's trykluftbeholdere på bedste måde.

Trykluftsystemer

Trykluft-efterbehandlingssystemer er optimeret til bestemte gennemstrømningshastigheder, som kan indstilles, når kompressoranlægget er i drift. Mangler denne modstand, når trykluftanlægget i en periode ikke har kørt fuldlast, og nettet er blevet trykløst, er der risiko for, at tørrere og filtre udsættes for for høje strømningshastigheder. Luftopfyldningssystemer forhindrer dette på pålidelig vis. De tjener således ikke kun til en uafbrudt ensartet trykluftkvalitet, men forøger også driftssikkerheden og levetiden for de komponenter, der er installeret til efterbehandling af trykluften.

Kondensatteknik

Ved produktion af trykluft dannes der altid kondensat. Det er kemisk aggressivt og indeholder olie- samt smudspartikler (f.eks. rust). Hvis det ikke bliver bortledt korrekt, kan kondensatet forårsage driftsforstyrrelser og korrosion i trykluftsystemet. Erfaringsmæssigt arbejder svømmerstyrede afledere i længere tidsrum ikke helt driftssikkert, medens rent tidsstyrede afledere kan forårsage store tryklufttab. Derimod er det elektronisk styrede kondensseparator ECO DRAIN det ideelle.
Iht. den gældende lovgivning på området skal kondens behandles på en sådan måde, at de respektive grænseværdier overholdes (ved direkte udledning i kloaksystemet). Denne opgave overtager det økonomiske kondensat-efterbehandlingssystem AQUAMAT. Systemet sikrer, at de lovmæssige grænseværdier (for kulbrinter f.eks. 10 hhv. maks. 20 mg/l) overholdes.

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com