Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

SAM 4.0: Morgendagens teknik allerede i dag

 

pressinfo

Industrie 4.0 - Internet of Things, forudsigelse og mulighed for allerede nu at vide, hvad morgendagen bringer, forbindelse af komponenter i netværk og udnyttelse af data til egen fordel i meget større omfang end tidligere: Den nye Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) gør alt dette muligt og giver besparelser på energiudgifterne samtidig med pålidelig, sikker og effektiv trykluftproduktion.

Vi præsenterer den næste generation af SAM 4.0, styringen til alle komponenter i trykluftproduktion og -bearbejdning på tværs af maskiner. Den optimerer bl.a. trykkvaliteten, tilpasser automatisk kompressorstationens transportydelse ved svingende trykforbrug, optimerer i vid udstrækning energieffektiviteten på baggrund af reguleringstab, koblingstab og trykfleksibilitet samt gør din trykluftstation klar til fremtidige serviceydelser som f.eks. forudseende vedligeholdelse (Predictive Maintenance). Alt dette øger driftssikkerheden samt effektiviteten og sænker samtidig energiudgifterne.

Maksimal trykkvalitet, der svarer til behovet

Dette muliggøres bl.a. af den adaptive 3-D-advanced-regulering. Den tager ikke kun højde for koblingstab (start/stop). Den har også andre aspekter for øje, der påvirker et trykluftsanlægs energieffektivitet, så som reguleringstab, tab i tomgangsdrift, drift af frekvensomformer og trykfleksibiliteten (gennemsnitlig forhøjelse ved hjælp af behovstrykket). Den innovative regulering beregner fremadrettet det potentielt optimale niveau og styrer de tilsluttede komponenter i forhold til dette. Det udslagsgivende er her brugerens trykbehov.

Når maskiner "taler"

SAM 4.0 kan anvendes på 30 sprog, og den brugervenlige 12" farvetouchskærm viser straks og overskueligt, om stationen energimæssigt befinder sig i det "grønne område". Her kan driftstilstande, tryktab, leveringsmængde og ydelse samt service- og eventuelle fejlmeddelelser for det aktuelle tidspunkt og naturligvis også med tilbagevirkende kraft let vises og analyseres. Og med en netværksforbindelse behøver man ikke befinde sig på stedet, men kan i stedet udføre arbejdet fra computeren på kontoret eller et hvilket som helst andet sted. Det giver ikke kun sikkerhed og skaber basis for Predictive Maintenance, men giver også mulighed for en udnyttelse af energistyringen iht. ISO 50001.

Sigma Network

En særlig fordel bliver mulig, hvis der ud over SAM 4.0 også anvendes Kaeser Sigma Network. Sigma Network er et specialudviklet netværk på Ethernet-basis, der er internt lukket, effektivt og sikkert, og som understøtter en optimal overvågning og styring af komponenterne i en trykluftstation.

Fjerndiagnose og Predictive Maintenance

Fjerndiagnose og behovstilpasset, forudseende vedligeholdelse er yderligere argumenter for SAM 4.0. Service- og fejlmeddelelser sendes straks via e-mail til en tidligere angivet personlig adresse. Med muligheden for fjerndiagnose åbner der sig også mulighed for ydelser som forebyggende og behovsorienteret vedligeholdelse. Begge dele øger tryklufttilgængeligheden og -sikkerheden og sikrer minimale livscyklusudgifter.

SAM 4.0 vokser med

SAM 4.0 tager højde for, at trykluftstationen kan vokse. En simpel opgradering af softwaren giver mulighed for udvidelse uden ekstra investering i ny hardware.

SAM 4.0SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) overvåger og styrer ikke kun særdeles effektivt alle trykluftstationens komponenter, men forbereder dem også til Industrie 4.0.

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com