Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

SAM 4.0: Morgendagens teknik allerede i dag

 

pressinfo

Industry 4.0 - Forudsigelse af internettets udvikling med mulighed for allerede nu at vide, hvad morgendagen bringer, forbindelse af komponenter i netværk og udnyttelse af data til egen fordel i meget større omfang end tidligere: Den nye Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0 gør alt dette muligt og giver besparelser på energiudgifterne samtidig med pålidelig, sikker og effektiv trykluftproduktion.

SAM 4.0, styringen til alle komponenter i trykluftproduktion og -bearbejdning på tværs af maskiner, viser sin næste generation. Den optimerer bl.a. trykkvaliteten, tilpasser automatisk transportydelsen til kompressorstationen ved svingende trykforbrug, optimerer i vid udstrækning energieffektiviteten på baggrund af reguleringstab, koblingstab og trykfleksibilitet samt gør din trykluftstation klar til fremtidige serviceydelser som f.eks. forudseende vedligeholdelse (Predictive Maintenance). Alt dette øger driftssikkerheden samt effektiviteten og sænker samtidig energiudgifterne.

Maksimal trykkvalitet, der svarer til behovet

Dette muliggøres bl.a. af den adaptive 3D-advanced-regulering. Den tager ikke kun højde for koblingstab (start/stop). Den har også flere dimensioner for øje, der påvirker energieffektiviteten på et trykanlæg, så som reguleringstab (tomgang og frekvensomformning) og trykfleksibiliteten (gennemsnitlig forhøjelse ved hjælp af behovstrykket). Den innovative regulering beregner fremadrettet det resultat, der bedst muligt kan opnås, og styrer de tilsluttede komponenter i forhold til dette. Det udslagsgivende er her brugerens trykbehov.

Når maskiner "snakker"

SAM 4.0 kan anvendes på 30 sprog 12-tommer-touchskærmen i farver, der er let at betjene, viser straks og overskueligt, om stationen energimæssigt befinder sig i det "grønne område". Her kan driftstilstande, tryktab, leveringsmængde og ydelse samt service- og eventuelle fejlmeddelelser for det aktuelle tidspunkt og naturligvis også med tilbagevirkende kraft vises på en nem måde og analyseres. Ikke kun på stedet, men med en netværksforbindelse også komfortabelt på computeren på kontoret eller andre steder fra. Dette giver ikke kun sikkerhed og skaber basis for Predictive Maintenance, men giver også mulighed for en udnyttelse af energistyringen iht. ISO 50001.

Sigma Network

En særlig fordel bliver mulig, hvis der ud over SAM 4.0 også anvendes Kaeser Sigma Network. Sigma Network er et specialudviklet netværk på Ethernet-basis, der er internt lukket, effektivt og sikkert, og som understøtter en optimal overvågning og styring af komponenterne i en trykluftstation.

Fjerndiagnose og Predictive Maintenance

Fjerndiagnose og behovstilpasset, præventiv vedligeholdelse er flere punkter, hvor SAM 4.0 kan score point. Service- og fejlmeddelelser sendes straks via e-mail til en tidligere angivet personlig adresse. Med muligheden for fjerndiagnose åbner der sig også mulighed for ydelser som forebyggende og behovsorienteret vedligeholdelse. Begge dele øger tryklufttilgængeligheden og -sikkerheden og sikrer minimale livscyklusudgifter.

SAM 4.0 følger med i vækst

SAM 4.0 er allerede dimensioneret til mulighed for vækst for trykluftstationen. En simpel opgradering af softwaren giver mulighed for en udvidelse uden ekstra investering i ny hardware.

SAM 4.0SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) overvåger og styrer ikke kun alle trykluftstationens komponenter højeffektivt, den forbereder dem også til Industry 4.0.

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com