Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

Sigma Smart Air: Fuldkommen nøjagtig!

 

pressinfo

Sigma Smart Air er et servicetilbud, der muliggør forebyggende vedligeholdelse. Forudsætningen er et intelligent trykluftanlæg.

Sigma Smart Air er langt mere end den hidtil kendte service til trykluftsystemer. Hidtil blev vedligeholdelse enten udført spontant efter kundens ønske eller efter fastlagte tidsintervaller. Herved er der altid risiko for, at service udføres for tidligt eller for sent i henhold til de faktiske driftstimer. Begge dele medfører øgede omkostninger for driftslederen.

Med Sigma Smart Air tilbyder Kaeser Kompressorer en tjenesteydelse, der både garanterer forebyggende vedligeholdelse (Predictive Maintenance) og den højest mulige energieffektivitet samt tilgængelig trykluftforsyning i et hidtil ukendt omfang. Det er en forudsætning, at trykluftstationen er "intelligent", det vil sige, at den er i netværk med det Ethernet-baserede Sigma Network og styres af den overordnede maskinstyring Sigma Air Manager 4.0. Først vil drifts-, service- og energidata for trykluftanlægget være tilgængelige i realtid.

Med Sigma Smart Air kombineres denne dataadministration i realtid med ekspertviden og forebyggende service. På denne måde muliggøres på samme tid en maksimal trykluftforsyning og lave levetidsomkostninger.

Hvilket princip ligger bag Sigma Smart Air?

Den fysiske verden forbindes med den virtuelle verden ved hjælp af en strukturmodel. På denne måde opstår der en digital tvilling parallelt med den reelle konstruktion af hvert enkelt trykluftanlæg i henhold til driftslederens behov. Driftsdataenes tilgængelighed i realtid gør det muligt at få indblik i et trykluftanlægs sundhedstilstand. Derved opdages mulige fejl på forhånd, og der kan automatisk indledes nødvendige foranstaltninger for vedligeholdelse. Dette fører i sidste ende til en betydelig reduktion af omkostningerne ved trykluftproduktionsomkostningerne og til en betydeligt højere tryklufttilgængelighed.

Derudover kan service planlægges til det ideelle tidspunkt på baggrund af det nøjagtige behov. Dette sparer blandt andet omkostninger til anskaffelse, oplæring, logistik, vedligeholdelse og eget personale. Desuden sørger Sigma Smart Air for den højeste omkostningsgennemsigtighed for hele levetiden.

Sigma Smart Air omfatter endvidere overvågning af nøgletal såsom serviceomkostninger, reservegrad og specifik ydelse. Derudover muliggøres energi- og livscyklusstyring af trykluftstationen i hele levetiden. De altid aktuelle nøgletal for energidata fra ét sted udgør også et grundlag for energistyring iht. ISO 50001.

Sigma Smart AirKomplet nøjagtig service til lavere omkostninger end nogensinde før: Det nye servicetilbud Kaeser Sigma Smart Air gør det muligt.

SAM 4.0Sigma Air Manager 4.0 er basisforudsætningen for, at Sigma Smart Air kan benyttes.

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com