Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

Trykluftrevision viser besparelsesmuligheder

 

Sænk omkostninger, reducer emissioner

pressinfo

Hurtigt stigende strømomkostninger og de accelererede klimaforandringer kræver hurtigvirkende modforanstaltninger. En ægte afhjælpning kan imidlertid kun forventes ved energibesparelse. Trykluftteknikken byder på mange muligheder i den henseende. En revision kan på en omkostningseffektiv måde beregne, hvilket besparelsespotentiale, der gemmer sig i virksomhedens trykluftsystem.

Chancerne ser gode ud: Ved systemoptimering kan trykluftanlæg i Europa medføre ca. 33 procent færre omkostninger i gennemsnit – for nogle endda helt op til 71 procent. Hovedomkostningsfaktor er energiforbruget.

Enhver virksom optimering skal dog baseres på en analyse af trykluftsystemet. Computerunderstøttede procedurer såsom "Analyse af trykluftudnyttelsen (ADA)" muliggør dette til forholdsmæssigt lave omkostninger. Driften af trykluftstationen analyseres ved hjælp af dataloggere og uden indgriben i ledningsnettet. Også luftforbruget for forskellige driftsområder kan beregnes via flowmåling. På denne måde kan økonomien for de enkelte kompressorer fastlægges, ligesom hele systemet kan undersøges for svage steder.

Dataloggeren registrerer alle relevante data og overfører dem til en pc, der opretter et diagram over trykluftforbruget ud fra disse. Der kan registreres forbrugsudsving, tomgangsadfærd, kørsels- og stilstandstider for kompressorerne samt ydelsestildelingen for hver enkelt kompressor til det pågældende trykluftforbrug. Ud fra de indsamlede data beregner en speciel software, "Kaeser-Energie-Spar-System" (KESS), energibehovet for den analyserede station og sammenholder det med en optimeret station.

KESS er endvidere i stand til at simulere forskellige alternative systemvarianter. Ud fra sammenligningen af disse varianter og en tilbagebetalingsberegning fås så omfanget af den påkrævede modernisering for fagmanden: Nykonfiguration af anlægget, delvis eller komplet udskiftning.

For konstant at kunne sørge for tryklufteffektivitet og samtidigt forhindre unødige drivhusgasemissioner anbefales det at anvende et managementsystem, f.eks. "Sigma Air Manager". Ud over en præcis tilpasning af kompressordriften til det pågældende trykluftbehov muliggør systemet sammen med datavisualiseringen "Sigma Air Control plus" en permanent registrering af belastnings-/tomgangsadfærden, udnyttelsen af og energiforbruget for hver enkelt kompressor. Endvidere beregnes, vises og dokumenteres nettrykket og luftforbruget. Alle data opbevares i systemets langtidslager i ca. et år, de kan vises på enhver pc med internetbrowser og står til rådighed for den driftsmæssige trykluft-controlling. På denne måde kan brugeren selv udføre en analyse efter behov, så der kan holdes øje med trykluftsystemets energiflow og de dermed forbundne omkostninger.

1: Se Seitz: Resultatanalyse af trykluftrevisioner udført af KAESER KOMPRESSOREN for kampagnen tryklufteffektivitet. Afhandling fra faghøjskolen i Coburg, fagområde maskinkonstruktion (2004)

presse_L-ADATrykluftrevisioner ved hjælp af moderne dataloggere (billede) skaffer uden de store omkostninger klarhed over trykluftsystemets rentabilitet og optimeringspotentiale.

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com