Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

Kapselblæsere nu med Sigma Control 2-styring

 

Indbygget energi- og omkostningseffektivitet

pressinfo

Kaeser fuldender sit produktsortiment: Kapselblæserne i BBC- og FBC-serien fås nu i en komplet tilslutningsklar udgave med integreret strømsystem samt den anerkendte Sigma Control 2-styring til overvågning og kommunikation. I alt kan der nu afdækkes leveringsmængder fra 2 til 72 m³/min op til 1000 mbar overtryk/500 mbar undertryk på den mest effektive og energibesparende måde. Med til blæsernes hovedindsatsområder hører pneumatisk transport og vandbehandling.

Tilslutningsklar, dvs. klar til levering i komplet stand med sensorer, styring og stjerne-trekant-starter eller frekvensomformer til fleksibel regulering af omdrejningstal som tilvalg. Desuden har de komplette udgaver CE-/EMC-mærkning for problemfri indsats. For både operatører og anlægskonstruktører betyder dette færre anstrengelser ved planlægning, konstruktion, certificering og dokumentation og det gør ibrugtagningen mere sikker, idet alle maskinens og elektronikenhedens programmeringer og indstillinger allerede foretages fra fabrikken.

Men i de nye kapselblæsere er der indbygget endnu mere "intelligens". Den bredtvirkende dæmpning af støj og pulsering sikrer støjsvag drift ikke kun for maskinen, men også for rørledningen.

Blæserblokken med den anerkendte Omega-rotorprofil giver et betydeligt plus til driftssikkerhed og tilgængelighed. Den giver med sin adaptive komprimering mulighed for besparelser på energiforbruget, og med sin lagringslevetid over gennemsnittet også på vedligeholdelsen.

Med den pladsbesparende placering af komponenterne kan maskinerne nøjes med meget lille opstillingsplads. De er desuden konstrueret på en sådan måde, at alle former for servicearbejde kan foretages fra anlæggets forside. Dermed er det på udgaver med stjerne-trekant-starter muligt at opstille flere blæsere pladsbesparende direkte ved siden af hinanden. Komponenter, som f.eks. reguleringsventiler og udblæsningslyddæmpere, som ellers skulle installeres uden for anlægget, forefindes allerede.

"Sigma Control 2" som indbygget styring tillader let valg af den enkelte driftstype på blæseren som f.eks. fjernstyring af omdrejningstal eller trykregulering ved tryk på en knap. De relevante ydelsesparametre for sikker drift af blæseren overvåges af sensorer og der genereres relevante advarsler eller fejlmeldinger. Med den valgfrie kommunikation via databus (mulighed for tilknytning af flere forskellige databussystemer) kan den enkelte driftstilstand udlæses og der kan ske fjernstyring af maskinen.
Omkostningerne i løbet af driften afhænger dog ikke kun af effektiviteten og driftssikkerheden på blæserstationens enkelte komponenter. Andre faktorer spiller i den forbindelse også en vigtig rolle. Herunder hører også det faktiske tryk- og luftmængdebehov, korrekt valg og tilpasning af blæsere og deres fremdriftssystemer og den behovstilpassede styring i kombineret drift. Her er "Analyse af trykluftudnyttelse" (ADA) en værdifuld hjælp: Dermed er det muligt at beregne, hvordan trykluftbehovet ser ud over et tidsforløb, hvor økonomisk en blæserstation arbejder og hvorvidt dens tilgængelighed og effektivitet kan øges. Endnu et vigtigt instrument er Kaesers energisparesystem (KESS). Med denne planlægningssoftware kan forskellige systemvarianter simuleres, sammenlignes indbyrdes og besparelsespotentialet kan beregnes. Med hensyn til omkostninger for hele livscyklussen for både de enkelte blæsere og hele stationer er det nødvendigt at skaffe sig overblik over service- og vedligeholdelsesomkostninger i forvejen. Dette kræver dog velfunderet knowhow med hensyn til planlægning og konstruktion af kompressorstationer.

Ved at vælge Kaeser profiterer planlæggere og operatører ikke kun af fordelene ved den nye blæsergeneration; de kan også udnytte fabrikationsknowhow, hvad angår planlægning og optimering og derved øge den samlede effektivitet for det planlagte eller eksisterende trykluftsystem betragteligt.

FB 791 CDe tilslutningsklare BBC/FBC-kapselblæsere i "Compact"-programmet vinder ikke kun på grund af deres besparende energiforbrug, men også det lave pladsbehov og den høje samlede effektivitet. Blæserne er konstrueret på en sådan måde, at flere anlæg kan opstilles direkte ved siden af hinanden.

BB 89 C OFC

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com