Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

Verdenspremiere på i.HOC

 

Effektiv produktion af tør trykluft via fuldstrømsregenerering

pressinfo

i.HOC er navnet på den nye integrerede rotationstørrer til påbygning på tørt komprimerende skruekompressorer fra Kaeser. Selv ved vanskelige omgivelsesbetingelser leverer den sikkert og stabilt trykluft med trygdugpunkter ned til minus 30 grader Celsius og sparer samtidig energi.

i.HOC står for "integrated heat of compression dryer". Det betyder, at den varme, der altid opstår ved komprimering af trykluft, udnyttes til regenerering af tørremidlet. Varmemængden er således gratis til rådighed, og der er ingen ekstra energiudgift til tørreprocessen. Resultatet er høj effektivitet, sikker tørring og lave energiomkostninger, også ved variable kapaciteter.

I modsætning til de systemer, der allerede er på markedet, udnytter i.HOC hele varmemængden. Derved kan der på sikker vis produceres lave dugtrykpunkter selv ved vanskelige betingelser som lavt tryk, høj temperatur eller ringe udnyttelse. Dette er muligt på grund af en højeffektiv og regulerbar radialblæser, som på den ene side kompenserer for tryktabet i tørreprocessen og på den anden side altid automatisk tilpasser tørringen til de forskellige driftsbetingelser.

Metoden, som Kaeser har taget patent på, udnytter fuldstrømsregenereringen og garanterer derigennem en sikker tørring uden ekstra varmeaggregater eller koldtvandadditiver, selv ved omgivelsestemperaturer på indtil 45 grader Celcius.

Hele processen styres perfekt af den integrerede kompressorstyring Sigma Control 2. Den regulerer blandt andet radialblæseren og tromledrevet på i.HOC-påbygnings-rotationstørreren. Uanset hvilke driftsbetingelser, der hersker, eller hvilke leveringsmængder der kræves, sørger den automatiske tilpasning for, at der sikkert og stabilt opnås lave trykdugpunkter på ned til minus 20 grader Celcius og under særlige omstændigheder ned til minus 30 grader Celcius.

Anlæggets gennemtænkte, kompakte konstruktion tillader ikke kun en enkel og udgiftsbesparende installation, men giver også optimale vedligeholdelsesbetingelser og kræver forholdsvis lidt opstillingsplads.

Som en ekstra fordel ved Kaeser-systemet i.HOC kan der ved vandkølede tørt komprimerende skruekompressorer på grund af fuldstrømsregenereringen opnås høje varmegenvindingsrater, idet kompressorkøleren kan udnyttes til dette formål. De varmemængdetab, der ved de hidtidige systemer er opstået på grund af separate tørrerkølere, undgås dermed. Det sparer også energiudgifter, som ellers eventuelt måtte påløbe til frembringelse af procesvarme eller opvarmning.

ihocDen tørt komprimerende skruekompressor med den nye, integrerede påbygnings-rotationstørrer i.HOC leverer pålideligt og stabilt trykluft med trykdugpunkter ned til minus 30 grader Celsius og sparer derved energi og plads.

î.HOC

i.HOC

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com