Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

Program for oliefrie kompressorer udvidet

 

Nye tørtløbende skruekompressorer

pressinfo

"CSG-2" hedder den nye serie af tørtløbende skruekompressorer fra Kaeser. Ydelserne fra totrins-maskinerne med en motoreffekt fra 37 til 90 kW spænder fra 5,4 til 13,1 m³/min. og trykværdierne fra 4 til 10 bar (ü). Sammen med de hidtidige serier "DSG-2" og "FSG-2" leverer de oliefrie Kaeser-kompressorer nu ydelser fra 5,4 til 50,0 m³/min. eller fra 3,2 til 50,8 m³/min. på omdrejningsregulerede maskiner.

Maskinkonceptet på "CSG-2"-anlæggene giver mulighed for højeffektiv trykluftproduktion, de steder hvor oliefrie kompressorer er en forudsætning. Modellerne findes i en luft- eller vandkølet version. Til anvendelsesformål med svingende trykluftbehov findes der også omdrejningsregulerede "SFC"-versioner.

Det centrale i alle Kaesers "Oilfree.Air"-kompressorer er den oliefrie totrins-skruekompressorblok, der er testet i hele verden. Blokken er robust og driftssikker, og sikrer dermed en høj rentabilitet i hele sin levetid. Den jævnt fordelte "Ultra Coat"-belægning på skruerotorerne er en omkostningsbesparende specialitet, der tåler temperaturer op til 300 °C. Den er ekstremt slidstærk. Dens tætnende og beskyttende virkning og dermed kompressorens ydelse forbliver derved konstant igennem mange år. Der kræves altså selv efter længere tids indsats ikke mere energi til generering af dens nominelle ydelse end i starten. Det betyder gunstige samlede omkostninger. En af de medvirkende faktorer til dette er blandt andet muligheden for at afkøle anlæggene billigt med luft op til omgivelsestemperaturer på 45 °C.

Den driftssikre og energieffektive drift sikres i serie "CSG-2" af den nye interne styring "Sigma Control 2" på computere på industribasis: Valg af flere reguleringstyper, timer samt grundlastfunktioner bidrager yderligere til energibesparelser. En præcis elektronisk tryktransducer gør det desuden muligt at vælge en mere snæver koblingsdifference og dermed igen spare energi. Men "Sigma Control 2" har endnu flere fordele: Variable porte og ikke mindst også stikmonterbare kommunikationsmoduler øger fleksibiliteten ved tilknytning til trykluftstyringssystemer på tværs af maskiner, til computernetværk/til fjerndiagnose- og fjernovervågningssystemer samt teleservice. Et stort display forenkler kommunikationen med anlægget på indsatsstedet. En kort-slot til SD-hukommelseskort gør udlæsning af datahukommelsen samt softwareopdateringer hurtigere. Desuden tillader en RFID-læser, at servicen standardiseres, og at servicekvaliteten øges yderligere og sikres professionelt. "Sigma Control 2" står også for overvågningen af kompressoren.

Kompressorerne drives af IE3-"Premium Efficiency"-motorer, som er kendt for høj energieffektivitet. PT 100-følere til måling og overvågning af motorviklingstemperaturen er ligeledes en del af udstyret. På den måde kan den maksimalt tilladte motorkoblingsfrekvens udnyttes fuldt og dyre tomgangstider minimeres.

På andet kompressionstrin anvendes der rotorer i rustfrit stål til fordel for en mere sikker trykluftkvalitet og længere levetid. En anden fordel er, at luftindsugningen reguleres ved hjælp af hydraulisk aktiverede indsugningsventiler. Dermed bortfalder den regelmæssige udskiftning af pneumatiske membraner. Desuden sikrer fiberfrie pulsationsdæmpere et ekstremt lavt tryktab og sikker trykluftkvalitet uden kontaminering af trykluften.

Også når det gælder støjemission, viser "CSG-2"-anlægget, hvad teknikken i dag formår: Ved hjælp af computerunderstøttede måleprocesser er det lykkedes at registrere støjkilder målrettet samt minimere lydudstrålingen.

A-CSG-2De nye oliefrie "CSG-2"-skruekompressorer har lang levetid og er energieffektive og skånsomme over for miljøet.

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com