Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

CSD/CSDX: Energibesparelse takket være E4-motorer

 

pressinfo

Høj ydelse og driftssikkerhed ved lavt energi- og pladsbehov – det er de vigtigste kendetegn for de fluid-kølede CSD- og CSDX-skruekompressorer. Nu er de udstyret med IE4-motorer, så de er endnu mere effektive og fremtidssikrede.

Kaeser er på forkant med den gældende norm og udstyrer allerede nu som standard disse kompressorer med IE4-motorer. Det sikrer ikke blot, at trykluftstationer også i fremtiden overholder lovmæssige krav. Det medfører også yderligere besparelser i energiomkostninger på ca. 1 %. CSD- og CSDX-anlæggene sparer dermed firdobbelt på energien: 1. Kompressorblokkenes skruerotorer er udstyret med den videreudviklede og strømteknisk optimerede "Sigma Profil". Derved og gennem andre optimeringsforanstaltninger, som f.eks. reduceringen af de interne tryktab, er den specifikke ydelse i forhold til de tidligere modeller blevet forbedret med tre til seks procent. 2. De omtalte IE4 ("Super Premium Efficiency")-motorer anvendes, som står for den højeste energieffektivitet. 3. Et rentabelt 1:1-drev fungerer som kraftoverføring, der arbejder uden transmissionstabet fra et gear eller remtræk. 4. Med fem forudprogrammerede styringsvarianter giver den interne styring "Sigma Control 2" på industri-pc-basis mulighed for optimal tilpasning af transportydelsen, så der kan spares yderligere energi.

Med motorydelser på 45 til 90 kW dækker de fem modeller i begge serier kapaciteter fra 8,3 til 16,1 m³/min (ved 8,5 bar) og er dimensioneret til tryk op til 15 bar.

Men "Sigma Control 2" har flere fordele: Variable porte og ikke mindst også stikmonterbare kommunikationsmoduler øger fleksibiliteten ved tilknytning til trykluftstyringssystemer på tværs af maskiner, f.eks. Sigma Air Manager 4.0, til computernetværk henholdsvis fjerndiagnose- og fjernovervågningssystemer som Sigma Smart Air. Et stort display forenkler kommunikationen med anlægget på indsatsstedet. Et kortstik til SD-hukommelseskort gør udlæsning af datahukommelsen og softwareopdateringer hurtigere. Desuden tillader en RFID-læser, at servicen standardiseres, og at servicekvaliteten øges yderligere og sikres professionelt. "Sigma Control 2" er også ansvarlig for overvågning af kompressoren og køletørreren eller frekvensomformeren (hvis den er tilgængelig).

Det højeffektive kølesystem på de nye anlæg giver mulighed for ekstremt lave trykluftudblæsningstemperaturer. Det omfatter også en kondensudskiller med automatisk overvågning af udleder. Dermed kan allerede mere end 95 procent af den dannede kondens separeres fra luftstrømmen. Kølerne er placeret bag på anlægget, hvor der findes en storfladet indsugningsåbning til køleluft. Takket være dette system og dets termiske aflastning øges den efterkoblede trykluftbehandlings effektivitet og pålidelighed betragteligt.

Det miljøvenlige anlægskoncept omfatter også fluid-filterelementet: Det er fremstillet uden metal og kan efter brug bortskaffes termisk uden yderligere forudgående behandling.

Ud over standardversionerne findes der versioner med påmonteret køletørrermodul, som tillader trykluftproduktion og -tørring på et lille opstillingsareal. Køletørreren er dimensioneret til høje omgivelsestemperaturer og arbejder med et meget lavt tryktab. I forhold til den tidligere version udmærker den sig ved endnu mere betragtelig reduktion af energibehovet og en næsten 50 procent lavere mængde kølemiddel. Tørreren er placeret i et separat hus og kan derfor ikke påvirkes termisk af kompressoren.

CSD og CSDX fås også med hastighedsregulering og er som standardanlæggene dimensioneret til optimeret rentabilitet, driftssikkerhed og nem service.

A-CSD-webSkruekompressorerne i CSD- og CSDX-serierne med de energibesparende IE4-motorer til trykluftflow fra 8,3 til 16,1 m³/min kombinerer ydeevne og pålidelighed med energieffektivitet samt lavt plads- og servicebehov

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com