Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
  KAESER-messeoversigt
  Product news
Nyheder
    Presseinformation
  Reach
 
  

Premiere med IE4-motorer

 

Den nye BSD - mere trykluft med endnu mindre energi

pressinfo

De nye skruekompressorer i serie BSD scorer point på den høje ydelse og driftssikkerhed samtidigt med et lavt energi- og pladsbehov. Uanset om det er som enkeltapparat, med integreret køletørrer, omdrejningsreguleret eller som komplet pakke.

Med den nye BSD-serie viser Kaeser Kompressorer, at teknologien bag større kompressorer også kan realiseres ved mellemstore skruekompressorer. Ved anlæg med et trykområde op til 15 bar og leveringsmængder fra fem til otte m³/min viser serie BSD i forskellige varianter, hvilke enorme energibesparelser der er mulighed for med moderne kompressorteknik.

Seks procent bedre specifik ydelse

Således råder skruerotorerne i kompressorblokken over den videreudviklede strømningsteknisk optimerede "Sigma Profil". Derved og gennem andre optimeringsforanstaltninger, som f.eks. forringelsen af de interne tryktab, er den specifikke ydelse i forhold til de tidligere modeller blevet forbedret med op til seks procent.

Verdens bedste effektivitetsklasse på motorer

Et yderligere bidrag til denne forbedring yder de nye Super Premium Efficiency IE4-motorer, som er produceret af en velrenommeret tysk motorfabrikant og takket være et tæt samarbejde med denne allerede nu kan inkorporeres i disse anlæg. IE4-motorerne råder over de hidtil bedste virkningsgrader. Dermed er tabene fra periferien ved trykluftgenereringen igen blevet reduceret yderligere.

Det højeffektive kølesystem på de nye anlæg giver mulighed for ekstremt lave trykluftudblæsningstemperaturer. Det omfatter også en højeffektiv kondensudskiller med energibesparende og overvåget udleder. Dermed kan allerede mere end 95 procent af den dannede kondens separeres fra luftstrømmen. Også de store, udvendige køleflader på bagsiden af kompressoren bidrager til energibesparelsen. De giver mulighed for en ekstremt økonomisk køling af anlægget, så kompressorerne kan arbejde problemfrit op til omgivelsestemperaturer på 45 grader. Desuden er kølerne lettilgængelige via den udvendige placering og dermed også lettere at rengøre.

Energibesparende og miljøvenligt fluidfilter

Men også på det indvendige område er der tænkt på ressourcebesparelse: Hvor filtre hidtil skulle udskiftes komplet, kan huset til fluidfilteret på den nye BSD-serie med omgående virkning genanvendes, idet det kun er selve filterelementet, der udskiftes. Det sparer omkostninger og skåner især miljøet.

Sigma Control 2 for optimal koordination

Anlæggene er som standard forsynet med styringen Sigma Control 2. Denne styring er den mest moderne generation af styringer. Den indeholder en RFID-brugerteknik samt en Ethernet-tilslutning: Variable porte og i første omgang også stikmonterbare kommunikationsmoduler øger fleksibiliteten ved tilknytning til trykluftstyringssystemer på tværs af maskiner, til computernetværk/til fjerndiagnose- og fjernovervågningssystemer samt teleservice. Kommunikationen med anlægget på indsatsstedet gøres lettere ved et stort display og valg af op til 30 forskellige sprog. En kort-slot til SD-hukommelseskort gør udlæsning af datahukommelsen og softwareopdateringer hurtigere. Desuden tillader en RFID-læser standardisering af service, yderligere øgning og professionel sikring af servicekvaliteten. "Sigma Control 2" er også ansvarlig for overvågning af kompressoren og køletørreren eller den valgfrie frekvensomformer.

Stort udvalg af varianter

Ud over standardversionerne findes der versioner med påmonteret køletørrermodul, som tillader trykluftproduktion og -tørring på et lille opstillingsareal. Køletørreren er dimensioneret til høje omgivelsestemperaturer og arbejder med meget lavt tryktab, I forhold til den tidligere version udmærker den sig ved endnu mere betragtelig reduktion af energibehovet og en næsten 50 procent lavere mængde kølemiddel. Tørreren er placeret i et separat hus og kan derfor ikke påvirkes termisk af kompressoren.

37 kW BSD-anlægget (BSD 75 SFC) fås også med regulering af omdrejningstal. I forhold til de tidligere varianter er den maksimale leveringsmængde og reguleringsområdet blevet forøget med op til 27 %. Dette anlæg giver over hele reguleringsområdet maksimal økonomi, samtidig med høj driftssikkerhed som standardanlæggene.

BSD 83 TDe nye skruekompressorer i serie BSD sparer med den helt nye Super Premium Efficiency IE4-motor og den strømningsteknisk yderligere optimerede Sigma Profil endnu mere energi. Efter ønske kan de også leveres med frekvensregulering og med integreret tørrer.

BSD 75 SFC Station

 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Informationsmateriale
Toolbox

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com