Produkter & løsninger Service Online-service Brochurer Om os Kontakt Aktuelt Jobs & karriere
 
Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse
  Historie
  Afdelinger
  Redaktion
 
  

Kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og energiledelsessystem (QUSEM)

 

Kvalitet bliver og er altid blevet prioriteret højt i vores firma. KAESER’s succes er et direkte resultat af kvaliteten af vores produkter og serviceydelser.

Vores oprindelige kvalitetsledelsessystem er gradvist blevet udvidet til at inkludere miljø-, arbejdsmiljø- og energiledelse og er gældende globalt på samtlige af firmaet KAESER KOMPRESSOREN’s adresser.

Forkortelsen QUSEM står for QUality, Safety, Environment and Management. I vores QUSEM-system dokumenterer vi, hvordan vi lever op til kravene i følgende standarder:

 • ISO 9001:2015 (mht. MOBILAIR: også europæiske forskrifter om vejtransport)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2011
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series)

Vi anvender følgende værktøjer:

 • I alle vores individuelle afdelinger ansætter vi medarbejdere, som har den fornødne uddannelse og de fornødne kvalifikationer. Derudover sørger vi for løbende at uddanne/træne og instruere vores medarbejdere.
 • Vi stiller de nødvendige ressourcer til rådighed.
 • Der findes skrevne instruktioner til alle spørgsmål vedr. standarderne, og vi er til hver en tid i stand til at dokumentere, at vores medarbejdere arbejder i overensstemmelse med disse instruktioner og standarder.
 • Nøgleindikatorer (KPIs) inden for forskellige områder sammenlignes med og evalueres i forhold til tidligere perioders mål og indikatorer.
 • Jævnlige audit.
 • Vi arbejder dedikeret med at indføre yderligere forbedringer ved hjælp af CIP-tiltag (CIP = ContinuousImprovementProcess).

Vores QUSEM system består af:

 • Denne QUSEM-håndbog, der giver en oversigt over vores QUSEM dokumentation og fungerer som en informationskilde for kunder og medarbejdere
 • QUSEM procedurer, der beskriver vores processer
 • QUSEM arbejdsbeskrivelser, der beskriver de enkelte aktiviteter i detaljer
 • QUSEM formularer, der danner grundlag for dokumentationen.

I procedurerne henvises til arbejdsbeskrivelser og formularer. Arbejdsbeskrivelser og formularer er sorteret og nummereret i henhold til de funktionelle områder.

Med vores Koncernpolitik ønsker vi at gøre vores medarbejdere og kunder bekendt med vores grundlæggende principper. Vi evaluerer vores koncernpolitik jævnligt og tilpasser den, hvis de ydre rammer kræver det.

QUSEM-håndbog


 
KAESER home Search Sitemap
Yderligere oplysninger
Koncernpolitik
QUSEM Håndbog
ISO 9001 certificate
ISO 14001 certificate

ico_contactContact form

Tilbage top
Databeskyttelse, KAESER KOMPRESSORER A/S , info.denmark@kaeser.com